ราคาสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง

 • ราคาของสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สินค้าทุกชิ้นบนเว็บไซต์นี้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในการจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้ารัฐตามกฎหมาย
 • Rarkar.com บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ หากมีค่าบริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย KYOCERA MITA (THAILAND) CO., LTD. ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
 2. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับสินค้าในระยะเวลารับประกัน เมื่อลูกค้านำเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้ง (Authorized Service Center) พร้อมบัตรรับประกัน หรือใบเสร็จรับเงินและการรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้
  • การเสื่อมสภาพตามปกติแห่งการใช้งาน หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ถูกน้ำ อาการเสียที่เกิดจาก สัตว์ และแมลงฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือใช้วัสดุสิ้นเปลือง ที่บริษัทเคียวเซร่ามิต้าฯ ไม่รับรองและการปรับปรุง หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน ฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัทเคียวเซร่ามิต้าฯ ที่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งาน
  • ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาทำลายสินค้าบริษัทเคียวเซร่ามิต้าฯ เกิดความเสียหาย
  • อุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง เช่น ฝาครอบ แผงหน้าปัด สายไฟเข้าเครื่อง ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงหมึก (Toner) ชุดดรัมแม่แบบสร้างภาพ (Drum) ภายในและลูกยางต่างๆ

การรับประกันนี้จะมีผลตามระยะและ/ หรือขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นในการพิมพ์แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนโดยไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงหมึกและชุดบำรุงรักษาที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน

การยืนยันการสั่งซื้อ (Purchase Order)

เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ กรุณากรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ แล้วแฟกซ์กลับมาที่ 02-949-7060 หากต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มกรุณาติดต่อ sales@rarkar.com

เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการสั่งซื้อ: เมื่อมีสั่งซื้อสินค้าแล้ว ไม่สามารถทำการคืนสินค้าได้

นโยบายการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทดำเนินการตรวจสอบดูแลเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า การเข้าชมเว็บไซต์นี้ปลอดภัย และไม่ทำความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • Rarkar.com เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ของทุกท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากเพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับท่านเท่านั้น ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยสุ่ สาธารณะหรือแก่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน

ข้อร้องเรียน/แนะนำติชม Rarkar.com

หากท่านมีข้อร้องเรียน หรือต้องการแนะนำติชมทางบริษัท กรุณาติดต่อมาที่ feedback@rarkar.com หรือทาง แบบฟอร์มการติดต่อ หรือ ทางโทร 02-509-5640 บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ภายใน 7 วันทำการ