ราคาผงหมึกพิมพ์ KYOCERA

ผงหมึก เครื่องที่ใช้ จำนวนหน้า
ที่พิมพ์ได้
ราคาปกติ* ต้นทุนต่อหน้า*
TK-110 FS-720, FS-820, FS-920 6,000 หน้า 3,355 บาท 0.56 บาท
TK-17 FS-1000, FS-1010 6,000 หน้า 3,800 บาท 0.63 บาท
TK-18 FS-1020 7,200 หน้า 3,700 บาท 0.51 บาท
TK-1114 FS-1040, FS-1020MFP, FS-1120MFP 2,500 หน้า 1,885 บาท 0.75 บาท
TK-1124 FS-1060DN, FS-1025MFP, FS-1125MFP 3,000 หน้า 1,950 บาท 0.65 บาท
TK-120 FS-1030D 7,200 หน้า 3,700 บาท 0.51 บาท
TK-1144 FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP, M2035dn, M2535dn 7,200 หน้า 3,700 บาท 0.51 บาท
TK-144 FS-1100 4,000 หน้า 2,500 บาท 0.62 บาท
TK-164 FS-1120D 2,500 หน้า 1,850 บาท 0.74 บาท
TK-134 FS-1300D, FS-1350DN 7,200 หน้า 3,700 บาท 0.51 บาท
TK-174 FS-1320D, FS-1370DN, P2135dn 7,200 หน้า 3,500 บาท 0.48 บาท
TK-20H FS-1750, FS-3750, FS-6700 20,000 หน้า 3,700 บาท 0.18 บาท
TK-60 FS-1800+, FS-3800 20,000 หน้า 3,800 บาท 0.19 บาท
TK-50H FS-1900 15,000 หน้า 3,400 บาท 0.23 บาท
TK-55 FS-1920 15,000 หน้า 5,200 บาท 0.35 บาท
TK-310 FS-2000D 12,000 หน้า 3,600 บาท 0.30 บาท
TK-344 FS-2020D 12,000 หน้า 3,400 บาท 0.28 บาท
TK-3104 FS-2100D, FS-2100DN 12,500 หน้า 2,650 บาท 0.21 บาท
TK-65 FS-3820N, FS-3830N 20,000 หน้า 5,800 บาท 0.29 บาท
TK-320 FS-3900DN 15,000 หน้า 3,700 บาท 0.25 บาท
TK-354 FS-3920DN 15,000 หน้า 3,500 บาท 0.23 บาท
TK-3114 FS-4100DN 15,500 หน้า 2,750 บาท 0.17 บาท
TK-3134 FS-4200DN, FS-4300DN 25,000 หน้า 3,500 บาท 0.14 บาท
TK-402 FS-6020 10,000 หน้า 4,200 บาท 0.42 บาท
TK-440 FS-6950DN 15,000 หน้า 3,700 บาท 0.25 บาท
TK-454 FS-6970DN 15,000 หน้า 3,700 บาท 0.25 บาท
TK-30H FS-9000 33,000 หน้า 6,200 บาท 0.19 บาท
TK-70 FS-9120DN, FS-9500DN 40,000 หน้า 6,600 บาท 0.16 บาท
TK-710 FS-9530DN 40,000 หน้า 4,900 บาท 0.12 บาท
TK-82K
TK-82C/M/Y
FS-8000C n/a
n/a
5,460 บาท
6,210 บาท
n/a
n/a
TK-800K
TK-800C/M/Y
FS-C8008N n/a
n/a
5,030 บาท
5,990 บาท
n/a
n/a
TK-810K
TK-810C/M/Y
FS-C8026N n/a
n/a
5,990 บาท
8,990 บาท
n/a
n/a
TK-8604K
TK-8604C/M/Y
FS-C8650DN 30,000 หน้า
20,000 หน้า
6,900 บาท
6,200 บาท
0.23 บาท
0.31 บาท
TK-500K
TK-500C/M/Y
FS-C5016N n/a
n/a
2,500 บาท
3,800 บาท
n/a
n/a
TK-510K
TK-510C/M/Y
FS-C5020N 8,000 หน้า
8,000 หน้า
3,270 บาท
5,000 บาท
0.62 บาท
0.62 บาท
TK-520K
TK-520C/M/Y
FS-C5015N 6,000 หน้า
4,000 หน้า
3,900 บาท
3,900 บาท
0.65 บาท
0.97 บาท
TK-544K
TK-544C/M/Y
FS-C5100DN 5,000 หน้า
4,000 หน้า
3,200 บาท
3,400 บาท
0.64 บาท
0.85 บาท
TK-584K
TK-584C/M/Y
FS-C5150DN 3,500 หน้า
2,800 หน้า
2,200 บาท
2,200 บาท
0.63 บาท
0.78 บาท
TK-594K
TK-594C/M/Y
FS-C5250DN 7,000 หน้า
5,000 หน้า
3,100 บาท
3,100 บาท
0.44 บาท
0.62 บาท
TK-564K
TK-564C/M/Y
FS-C5300DN 12,000 หน้า
10,000 หน้า
4,700 บาท
5,200 บาท
0.39 บาท
0.52 บาท
TK-5154K
TK-5154C/M/Y
P6035CDN 12,000 หน้า
10,000 หน้า
5,500 บาท
6,200 บาท
0.46 บาท
2.32 บาท
TK-5144K
TK-5144C/M/Y
P6130CDN 7,000 หน้า
5,000 หน้า
3,700 บาท
3,700 บาท
0.53 บาท
2.75 บาท

* ราคาสินค้าทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)