วิธีตั้งค่าเน็ตเวิร์ก ปริ้นเตอร์ KYOCERA

ปริ้นเตอร์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก หรือที่เรียกกันว่า Network Printer นั้น สามารถทำตัวเป็น Print Server ได้ในตัว ซึ่งก็หมายความว่า คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กสามารถสั่งพิมพ์งานได้โดยที่เราไม่ต้องต่อปริ้นเตอร์ตัวนั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเลย ซึ่งสำหรับการใช้งานภายในสำนักงานแล้ว สะดวกกว่าการแชร์ปริ้นเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เพราะการแชร์ผ่านคอมพิวเตอร์มักทำให้มีปัญหาพิมพ์งานไม่ได้ เพราะคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีปัญหาบ้างหรือปิดไปบ้าง

สำหรับปริ้นเตอร์เคียวเซร่าที่เป็น Network Printer นั้น จะมีอักษร N ลงท้ายชื่อรุ่นทุกตัว หรือถ้าไม่มีก็อาจจะสามารถซื้อช่องเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กมาเป็นอุปกรณ์เสริมได้ (เฉพาะบางรุ่น) วิธีตั้งค่าเน็ตเวิร์กสำหรับปริ้นเตอร์เดียวเซร่าทุกๆรุ่นจะมีวิธีคล้ายๆกันโดยมีขึ้นตอนตามด้านล่าง

วิธีตั้งค่าเน็ตเวิร์ก Kyocera FS-C5100DN/C5300DN

1. ต่อสาย LAN จากอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Switch/Hub) เข้าเครื่องปริ้นเตอร์ แล้วเปิดเครื่อง

2. ที่ตัวเครื่องปริ้นเตอร์ กดปุ่ม Menu แล้วกดปุ่มลูกศรลง จนกว่าจะเจอคำว่า Network
2.1 กดปุ่มลูกศรขวา เจอ TCP/IP ถ้าเป็น Off อยู่ ให้กด OK แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยนเป็น On แล้ว กด OK
2.2 กดปุ่มลูกศรขวา เจอ DHCP ถ้าเป็น On อยู่ ให้เปลี่ยนเป็น Off ด้วยวิธีเหมือนข้างต้น
2.3 กดปุ่มลูกศรลง เจอ IP Address ให้กด OK เพื่อเข้าไปตั้งค่าหมายเลขไอพี โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตัวเลข 0-9 และปุ่มลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนตำแหน่งการแก้ไข เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กด OK เพื่อบันทึกค่า
2.4 กดปุ่มลูกศรลง เจอ Subnet Mask ให้ใช้วิธีเหมือนข้างต้นในการตั้งค่า
2.5 กดปุ่มลูกศรลง เจอ Gateway ให้ใช้วิธีเหมือนข้างต้นในการตั้งค่า ถ้าไม่ทราบเว้นไว้ได้

3. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ปิดและเปิดเครื่องปริ้นเตอร์หนึ่งครั้งให้ระบบเน็ตเวิร์กเริ่มทำงาน

หมายเหตุ:

1. ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านทางเน็ตเวิร์กได้ (ใช้คำสั่ง ping แล้ว ไม่มีการตอบรับ) ให้ดูที่ช่องเสียบสาย LAN ท้ายเครื่องปริ้นเตอร์ ถ้าไม่มีไฟกระพริบให้สันนิษฐานว่า สาย LAN หรือ Switch/Hub มีปัญหา ให้ทดลองเปลี่ยนสาย LAN หรือเปลี่ยนช่องเสียบสาย LAN ที่ Switch/Hub
2. ไม่แนะนำให้ติดตั้งโดยใช้ DHCP On เพราะว่าหมายเลขไอพีของเครื่องปริ้นเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่องมีการปิด/เปิด (กรณีที่ DHCP Server ไม่สามารถจำค่า Mac Address ของเครื่องลูกข่ายได้) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไม่สามารถพิมพ์งานได้